Màu sắc dây điện nói lên điều gì?

10/09/2020

Giải thích ý nghĩa màu sắc của các loại dây điện: vừa là để phân biệt trong lắp đặt, vừa là dấu hiệu của một số loại dây khác nhau (dây tiếp địa có màu xanh và vàng, dây nóng thường có màu đỏ, dây...

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Download App