Giới thiệu về cáp đồng trần M10

16/10/2022

Cáp đồng trần M10 được cấu thành từ nhiều sợi đồng bện tròn đồng tâm. Cáp sở hữu nhiều ưu điểm, thường được dùng trong hệ thống chống sét lan truyền.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Download App