Điện áp đánh thủng là gì?

06/11/2022

Điện áp đánh thủng là gì? Đây là mức điện áp tối thiểu mà ở đó chất cách điện mất đi tính cách điện và hoạt động như chất dẫn điện.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Download App