BẮT CÁ BẰNG ĐIỆN NÊN HAY KHÔNG

12/02/2019

Đánh cá bằng xung điện hay còn gọi là đánh cá bằng chích điện, xiệt cá (theo tiếng miền Nam) hay còn gọi là chích cá là hoạt động đánh cá thông qua việc sử dụng xung điện gây giật

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Download App