Trần Phú vinh dự 8 năm liền đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam

26/11/2020

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Chương trình góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò quan trọng của thương hiệu trong việc gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và khẳng định vị thế trên thị trường.

  

Đại diện các doanh nghiệp yết kiến thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia là sự ghi nhận vai trò, giá trị và đóng góp của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú trong sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế của đất nước. Trên cơ sở phát huy các giá trị của chương trình là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong; Trần Phú là một đại diện cho ngành sản xuất dây cáp điện Việt Nam trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.