Định hướng phát triển nhân lực tại Cơ điện Trần Phú

17/09/2020

Những năm qua, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại cho Cơ điện Trần Phú những kết quả to lớn trên nhiều phương diện: kinh doanh, phát triển thương hiệu, tái đầu tư công nghệ. Thành tựu đó cũng đem lại nhiều thách thức cho công ty trong việc phát triển nguồn nhân lực, đòi hỏi ngày càng cao về số lượng, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. 

 

Nhờ phân tích đúng thực trạng nguồn nhân lực, Cơ điện Trần Phú đã xác định được mục tiêu và định hướng một cách rõ ràng, tạo ra sự sắp xếp, bố trí nhân phù hợp với công việc, đồng thời có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực sẵn có.

Về mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của Cơ điện Trần Phú:

Trong tương lai gần, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của công ty là sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững về nghề nghiệp và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn với thái độ tốt hơn cũng như nâng cao khả năng thích ứng của họ với công việc trong tương lai.

 

Các mục tiêu phát triển nhân lực của Cơ điện Trần Phú được xác định rõ ràng và nhất quán

 

Thông qua những mục tiêu kể trên, Cơ điện Trần Phú đã xác định được những giải pháp cụ thể nhằm ổn định số lượng, hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như nhận thức cho công nhân viên và tạo động lực thúc đẩy họ cống hiến cho công ty. 

Các nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực tại Cư điện Trần Phú được phát triển dựa trên 04 nguyên tắc như sau: 

- Con người ở công ty hoàn toàn có cơ hội phát triển. Những người trong công ty có nhiều tiềm năng phát triển và sẽ được thường xuyên tạo cơ hội để hoàn thiện mình nhằm giữ vững sự ổn định và tăng trưởng của công ty cũng như cá nhân.

- Mỗi người đều có giá trị riêng vì vậy mỗi người là một con người cụ thể khác với những người khác và đều có khả năng đóng góp những sáng kiến

- Lợi ích của người lao động và những mục tiêu của tổ chức có thể kết hợp với nhau. Hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của doanh nghiệp và lợi ích người lao động. Sự phát triển của một tổ chức phụ thuộc vào nguồn lực của tổ chức đó. Khi nhu cầu của người lao động được thừa nhận và đảm bảo thị họ sẽ phấn khởi trong công việc

- Đào tạo nguồn nhân lực là một nguồn đầu tư sinh lời, vì đào tạo nguồn nhân lực là phương tiện để đạt được sự phát triển của tổ chức có hiệu quả nhất.

 

Thời gian tới sẽ mở ra những cơ hội mới cho cả công ty và nhân sự tại Cơ điện Trần Phú

 

Cùng với sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo, Cơ điện Trần Phú đang ngày một bước gần hơn với những mục tiêu phát triển nguồn nhân lực. Việc khánh thành và đi vào hoạt động nhà máy VSIP trong thời gian tới sẽ mở ra những cơ hội mới cho cả công ty và nhân sự tại Cơ điện Trần Phú, đặc biệt là cơ hội được làm việc tại thương hiệu lớn, doanh nghiệp tiềm lực. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú

Địa chỉ: Số 41 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh

Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0898.41.41.41

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphu.com.vn

 
Chia sẻ bài viết :
Download App