Bảng giá dây đơn 7 sợi bọc PVC (CV- Đơn) (05/2020)

04/05/2020

Bảng giá dây đơn 7 sợi bọc PVC Trần Phú 2020

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC)

Điện áp sử dụng: 0.6/1kV

Download App