Nguồn lực và sự đoàn kết

Nguồn lực
Tổng số CBCNV công ty: 276 người trong đó có 60 lao động khối hành chính-văn phòng. Toàn bộ số công nhân của Công ty đều có kỹ thuật lành nghề và có kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực sản xuất cáp điện. Ngoài ra còn có trên 45 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học, 25 cán bộ trung cấp (các chuyên ngành về chế tạo máy, điện, điện công nghiệp, tự động hoá công nghiệp, kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, thống kê...) trực tiếp điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Số lượng kỹ sư, cán bộ nhân viên, công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo tại nước ngoài: 40 người (bao gồm tại Phần Lan, Áo, Nhật bản, Tây Ban Nha, CHLB Đức, CHLB Nga, Đài loan, Malaisia, Trung Quốc...). Số lượng kỹ sư, cán bộ nhân viên, công nhân kỹ thuật được đào tạo về an toàn vận hành trong kỹ thuật sản xuất : 100% CBCN.

 

Download App