Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

28/04/2016

NQ-ĐHĐCĐ2016-1

 

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2016 tại đây

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016

Các tin liên quan

    Sorry, no posts matched your criteria.