CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-38691172 | 04.3868.2233 | 04.3869.1168

Resolution of General shareholder meeting 2016

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây Biên bản họp Đại hội cổ đông 2016 tại đây Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016

28/04/2016

Documents for General shareholder meeting of 2016

Quý cổ đông vui lòng click vào các đường link để xem toàn văn tài liệu Thư mời họp Chương ...

15/04/2016

Documents for General shareholder meeting 2015 – 3rd session

Quý cổ đông vui lòng xem các tài liệu họp Đại hội thường niên năm 2015 và ĐH hết nhiệm kỳ ...

19/08/2015

Page 1 of 3123