CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
41 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline +84-4-38691172 | 04.3868.2233 | 04.3869.1168

Release of Company management report 2015

Công ty CP Cơ điện Trần Phú công bố Báo Cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại ...

26/02/2016

Company management report for first 6 months of 2015

Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng ...

28/09/2015

Regulation of Tran Phu Electric Mechanical JSC 2015

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Điều lệ tại đây

03/09/2015

Regulation of Tran Phu Electric Mechanical JSC 2014

Điều lệ công ty Cổ phần Cơ Điện Trần Phú sửa đổi bổ sung theo điều lệ mẫu ban hành ...

25/10/2014