Biên bản và nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú trân trọng thông báo Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ ...

25/05/2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  Quý cổ đông xem toàn văn Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 TẠI ĐÂY Quý cổ ...

28/04/2017

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây

28/07/2016

Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn tài liệu tại đây Thông báo của HĐQT về việc bầu cử ...

05/07/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây Biên bản họp Đại hội cổ đông ...

28/04/2016

Page 1 of 41234