Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Vũ Văn Thao và bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời

24/01/2019

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại đây

Các tin liên quan

    Sorry, no posts matched your criteria.